Verbreed je horizon met Begeleiding aan Zee!

Elk kind heeft het recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Echter, gaat dat niet altijd vanzelf en heeft een kind soms een extra steuntje in de rug nodig. Dat geldt ook voor begaafde en dubbel bijzondere kinderen. Ondanks dat deze kinderen relatief makkelijk kunnen leren, vanwege een cognitief talent, kunnen ook zij vastlopen of gehinderd worden in hun ontwikkeling. Signalen die ouders vaak opmerken in zo’n geval, zijn buik- en hoofdpijnklachten, niet naar school willen of leren saai vinden. Begeleiding aan Zee is er voor deze begaafde en dubbel bijzondere kinderen. Zodat ze opnieuw het plezier in leren terugvinden.

Onze aanpak

Onze aanpak

Begeleiding aan Zee biedt een aantal diensten aan om begaafde leerlingen te begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding op school als plusklasleerkracht, het begeleiden van een visieproces rondom begaafdheid in een schoolteam en het bieden van individuele begeleiding of in groepsverband op scholen. 
Begeleiding aan Zee gelooft in een individuele aanpak. Ieder mens is immers uniek en heeft unieke behoeften. Samen gaan we op zoek naar die persoonlijke, educatieve behoeften. Vervolgens maken we een persoonlijk plan van aanpak, altijd op maat samengesteld.

Nieuwsgierig? Neem direct contact op

De begeleiding

Individuele leerlingbegeleiding voor scholen

Scholen kunnen Begeleiding aan Zee benaderen om individuele leerlingen te begeleiden binnen hun organisatie. Bijvoorbeeld door met het kind top-down te gaan leren, het verrijkingswerk te begeleiden of het ontwikkelen van executieve vaardigheden. Afhankelijk van de hulpvraag van de school, kijken we wat het kind nodig heeft. Daarna overleggen we met de ouders over de aanpak en uitvoering hiervan.

Teamtraining/-workshops

Heeft u behoefte aan kennis op het gebied van begaafdheid? Wilt u uw leerkrachten wijzer maken in het thema begaafdheid? Begeleiding aan Zee geeft ook trainingen en workshops. Gewoon, in uw reguliere basisschoolsetting. Denk aan educatie op het gebied van:

  • Leer- en persoonlijkheidskenmerken van een begaafde leerling;
  • Het maken van schoolbrede afspraken over compacten en hoe de verrijking kan worden vormgegeven;
  • Kennis ontwikkelen over executieve functies en vaardigheden;
  • De complexiteit van dubbel bijzondere leerlingen en wat dit vraagt van de leerkracht in het aanpassen van het onderwijs voor deze leerlingen. 

Didactisch onderzoek

Het is ook mogelijk om Begeleiding aan Zee in te zetten voor een didactisch onderzoek. Dit kan helpend zijn om het didactisch niveau van een kind in kaart te brengen en geeft de leerkracht en de school handvatten om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de educatieve behoeften. Middels toetsen van BOOM-LOVS wordt het didactisch niveau in kaart gebracht en volgen er handelingsadviezen. 

Verrijkingsgroep/Plusklas

U kunt Begeleiding aan Zee ook inhuren om samen uw verrijkingsgroep of plusklas op te starten. Begeleiding aan Zee is namelijk in het bezit van een afgeronde opleiding Specialist Begaafdheid en Specialist Dubbel Bijzonder en heeft dus alle kennis en kunde in huis om u deskundig te assisteren op dit gebied. In dit geval zorgt de school zelf, eventueel na overleg, voor de benodigde materialen.
Begeleiding aan Zee helpt u ook bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor deze speciale verrijkingsgroep of plusklas. Tevens ondersteunen we de leerkrachten van uw school bij het vormgeven van compacten en verrijken in de stamgroep.

Ron Gram

Over begeleiding aan Zee

Mijn naam is Ron Gram. Ik ben leerkracht in het basisonderwijs geweest en daarnaast heb ik ook mijn eigen praktijk om leerlingen te begeleiden. Dat doe ik op individueel niveau en in groepsverband. Door het bieden van maatwerk en het voeren van persoonlijke gesprekken met het kind, werken we samen naar het hoofddoel: het betreffende begaafde kind weer plezier laten krijgen in leren!

Prijs

Wij horen graag waar u behoefte aan heeft. Vervolgens stellen wij vrijblijvend een offerte op maat voor u op. Het uurtarief van Begeleiding aan Zee is €70,- excl. BTW en reiskosten.

Voor (langdurige) begeleiding, didactisch onderzoek, teamtraining en workshops maken we van tevoren een vaste prijs, afhankelijk van de duur, de diepgang en het aantal deelnemers van de training of workshop.

Kom in contact!

Heeft u een vraag? Wilt u kennis maken? Wij staan u graag te woord. Vul het formulier in of neem contact op met onderstaande gegevens.